Mescomp Technologies SA jest partnerem czterech projektów realizowanych w ramach Lifelong Learning Programme: E-bridge2 VET Mobility, Chinese for Europeans, E-Bridge oraz Eurolang 2012.

E-bridge2 VET Mobility

[PL] Ebridge 2 to projekt przeznaczony dla uczniów szkół zawodowych, którzy planuję staż za granicą. Projekt adresowany jest do uczniów z Polski, Łotwy, Czech i Turcji, którzy zamierzają wyjechać do Portugalii lub Hiszpanii na staż, czy praktykę, a także do uczniów z Portugalii i Hiszpanii udających się na staż zawodowy do Polski, czy na Łotwę. Kluczowymi produktami projektu są cztery elementy:

 1. Kursy językowe hiszpańskiego, portugalskiego, polskiego i łotewskiego przygotowane w metodologii e-learning.
 2. Aplikacje mobilne dostępne w systemach Android oraz iOS
 3. Przewodniki kulturowe wspomagające proces nauczania
 4. Społeczność projektu uczestniczącą w ewaluacji produktów projektu i wzajemnie motywującą się do pracy

Produkty projektu dostępne są na stronie internetowej www.ebridge2.eu a korzystanie z nich jest całkowicie darmowe. Materiały do kursów są przygotowane na poziomie A1/A2 w taki sposób, aby uczeń nie znający języka w ogóle, z przyjemnością przyswoił wiedzą. Znajdują się więc w nich nie tylko materiały audio, dialogi i przydatne słownictwo w pracy i życiu codzienny, ale także materiały multimedialne i grafiki, przyjazne w procesie uczenia się.

Mescomp Technologies jako partner projektu Ebridge2 jest liderem technologicznym, odpowiedzialnym za przygotowanie i wdrożenie materiałów dydaktycznych w metodologii e-learning oraz mobile learning, a także autorem dostępnych narzędzi społecznościowych służących do komunikacji między użytkownikami projektu, oceny i komentowania materiałów dydaktycznych, jak również pomysłodawcą integracji systemu projektu  z zewnętrznymi portalami społecznościowymi, takimi jak Facebook.

[EN] EBridge 2 project is dedicated to vocational school students who plan an internship abroad. The project is addressed to students from Poland, Latvia, Czech Republic and Turkey, who intend to go to Portugal or Spain for an internship or practice. On the other side Ebridge 2 is addressed to students from Portugal and Spain who are going on to expand their professional experience in Poland or Latvia. The key products of the project are:

 1. e-Learning Portuguese, Polish, Latvian and Spanish language courses especially adapted to needs of VET students in mobility and additional linguistic supports.
 2. Mobile applications available on Android and iOS
 3. On line didactical and informative resources about cultural issues related with everyday life, culture and the labour environment in Spain, Portugal, Poland, Latvia, Czech Republic, and Turkey.
 4. A virtual Community oriented to the intercultural exchange and social learning, allowing the end users being active part in the learning by providing, updating and completing e-learning contents and informative resources2 

All products of Ebridge2 project are available on the website www.ebridge2.eu completely free. Materials for the courses are prepared at the level of A1/A2. The materials are intuitive and interactive. An user will find there not only audio, dialogues and useful vocabulary needed at work and daily life but a lot of multimedia and graphics-friendly materials which are very useful in the process of learning.

Mescomp Technologies as a project partner in Ebridge2 is the technological leader responsible for the preparation and implementation of teaching materials in the methodology of e-learning and mobile learning. Mescomp Technoogies prepared also for the project purposes social networking tools, used for communication between users of the project, which in example enable assessment and commenting under teaching materials. The project leader also implemented the integration of social network tools on Ebridge 2 website with Facebook.

Chinese for Europeans

[PL] Projekt Chinese4.eu jest adresowany do Europejczyków utrzymujących kontakty ze światem chińskojęzycznym. Projekt adresowany jest zarówno do przedsiębiorców współpracujących z Chinami, jak i turystów, studentów a także dzieci. Projekt zawiera cztery edukacyjne moduły skierowane do ww. czterech grup targetowych. W projekcie uczestniczy 6 firm i instytucji edukacyjnych z Unii Europejskiej. Mescomp Technologies z Warszawy: koordynator projektu oraz partnerzy z Belgii, Włoch, Litwy, Polski oraz Niemiec. W efekcie realizacji projektu powstały materiały edukacyjne, które służą do nauki języka chińskiego oraz materiały informacyjne dotyczące specyfiki życia, kultury i prowadzenia biznesu w Chinach.

Projekt realizuje dwa cele: edukacyjny i biznesowy. W wymiarze edukacyjnym celem projektu jest popularyzacja specyfiki kulturowej i językowej Chin w Europie wśród dzieci, studentów, przedsiębiorców oraz turystów. W wymiarze biznesowym cele projektu koncentrują się na tworzeniu relacji biznesowych Europejczyków z Chinami. Materiały edukacyjne projektu są dostępne w wersji elektronicznej z wykorzystaniem asynchronicznego e-learningu oraz multimedialnej z wykorzystaniem micro learningu oraz mobile learningu. Oznacza to, że dostęp do materiałów edukacyjnych jest możliwy non stop, bez potrzeby uczestniczenia w lekcjach.

Głównymi produktami projektu Chinese4.eu są moduły języka chińskiego kierowane do czterech grup targetowych: Moduł „0”: podstawy języka chińskiego w obrazkach, Moduł „1”: children – przeznaczony dla dzieci, moduł „2” students – przeznaczony dla studentów, Moduł „3” business – przeznaczony dla przedsiębiorców oraz Moduł „4” – przeznaczony dla turystów.

[EN] The Project „Chinese for Europeans” addresses the needs resulting from bilateral relationships between EU and China. According to the Eurostat, each year the volume of import and export between the two partners is increasing. The number of European students and tourists visiting China is also growing systematically. The project will directly respond to the growing demand for educational materials concerning Chinese, in the form of profiled courses for entrepreneurs, tourists, students and children.

The Project results will comprise five modules containing materials at A1 level (according to the Common European Framework for Languages) and translated into 23 official EU languages.

The project "Chinese for Europeans" aims at: bringing the Chinese language and culture closer to the representatives of various age groups from all EU Member States; promoting the idea of Lifelong Learning; promoting the intercultural dialogue; implementing innovative methodologies and ICT tools in the field of Lifelong Learning; improving the linguistic and intercultural competences of the project end users.

Specific objectives of the project are: providing free and easily accessible educational materials for Europeans traveling to China for personal, professional, educational or tourist reasons; facilitating contacts between the citizens of EU Member States and Chinese immigrants; enhancing the motivation and learning capacity of Europeans to enable them to face the challenge of learning Chinese. "Chinese for Europeans” project web page is available at www.chinese4.eu.

E-Bridge to mobility

[PL] Projekt e-Bridge to finansowany ze środków Unii Europejskiej, bezpłatny, internetowy portal dla osób z Polski, Bułgarii, Rumunii i Słowacji, które chcą na stałe lub czasowo  przenieść się do jednego z 3 krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec lub Hiszpanii, ale nie znają lub znają słabo język obcy i realia nowego kraju zamieszkania. Rosnąca potrzeba otwartości i elastyczności w zakresie zmiany miejsca  pracy wymaga kompleksowych rozwiązań.  Portal dedykowany jest osobom w każdym wieku: studentom, osobom pracującym zawodowo, osobom na emeryturze.

Na platformie E-Bridge możesz skorzystać z:

 • kursów językowych języka Angielskiego, Niemieckiego i Hiszpańskiego (również na telefon komórkowy),
 • praktycznego poradnika z informacjami o Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii,
 • bycia członkiem prężnie rozwijającej się e-społeczności.

[EN] E-bridge to mobility, it is electronic bridge to more prospective future for people from Poland, Slovakia, Bulgaria and Romania. The objective of this project is promotion of mobility to UK, Germany and Spain. The growing need of flexibility, adaptability and openness to change profession and place of work (including the country) requires complex solutions. The project is focused on creating innovative ICT tools facilitating the process of lifelong learning and mobility.
Mobility issues affect people of all ages: students, workers and elderly , retired people, so the target groups of “E-bridge to mobility” are large and diverse.

E-bridge offers:

 • education, we teach you English, German and Spanish languages,
 • practical information about UK, Germany and Spain,
 • membership in e-community.

"E-bridge to mobility” project web page is available at www.2mobility.eu.

Towards Euro 2012 with Polish and Ukrainian language - EuroLang 2012

[PL] Projekt EuroLang 2012” jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong Learning Programme Key Activite 2:Languages. Projekt skierowany jest do uczestników, turystów i fanów piłki nożnej, którzy latem 2012 roku przyjadą  na  Mistrzostwa Europy w piłce nożnej do Polski i na Ukrainę. Głównym jego celem jest nauka podstaw języka polskiego i ukraińskiego oraz prezentacja specyfiki kulturowej tych krajów. Serwis internetowy projektu zawiera kursy języków polskiego i ukraińskiego przygotowane z myślą o kibicach, przewodniki językowo - kulturowe dotyczące Polski i Ukrainy. Każdy użytkownik ma możliwość pobrania na swój komputer plików MP3 z zarejestrowaną prawidłową wymową słów w języku polskim i ukraińskim.

Dzięki projektowi EuroLang zagraniczni kibice odwiedzający Polskę i Ukrainę nie tylko bez trudu trafią do hotelu, na stadion czy też do restauracji. Będą mieli również możliwość poznania kultury i piękna państw organizujących Euro 2012.  Treści składające się na projekt EuroLang 2012 zostały przetłumaczone na 25 języków, aby umożliwić  udział w projekcje wszystkim obywatelom Unii Europejskiej.

[EN] Project “Towards Euro 2012 with Polish and Ukrainian language - EuroLang 2012” is realized within the frames of the European Union Lifelong Learning Programme Key Activite 2:Languages. This project is addressed to participants, visitors and football fans coming to the European Football Championship, which will be hosted by Poland and Ukraine in the summer 2012.The aim of the project will be to develop comprehensive didactic materials related to Polish and Ukrainian languages and culture: on-line language courses and practical information guide tending to present their specific features. On the project web site the language courses of Polish and Ukrainian, created especially for football fans, culturally-linguistic guides to Poland and Ukraine were published. Each user can download mp3 files with recordings of correct pronunciation of words in Polish and Ukrainian.

Thanks to EuroLang 2012 project foreign football fans visiting Poland and Ukraine will not only be able to find easily: hotel, a stadium or a restaurant. They will also have an opportunity to get to know the culture, tradition and beauty of Euro 2012 hosting countries. The content of the project EuroLang2012 together with its web site were translated into 25 languages to give access to every European Union citizen.

„Euro Lang 2012” project web page is available at www.eurolang.2012.com