02.05.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mescomp Technologies SA na dzień 18 maja 2023 roku.