13.04.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mescomp Technologies SA na dzień 28 kwietnia 2022 roku.