06.10.2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce