30.10.2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.