30.11.2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.