30.12.2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.