07.09.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mescomp Technologies SA na dzień 23 września 2021 roku.