[PL] Projekt Chinese4.eu jest adresowany do Europejczyków utrzymujących kontakty ze światem chińskojęzycznym. Projekt adresowany jest zarówno do przedsiębiorców współpracujących z Chinami, jak i turystów, studentów a także dzieci. Projekt zawiera cztery edukacyjne moduły skierowane do ww. czterech grup targetowych. W projekcie uczestniczy 6 firm i instytucji edukacyjnych z Unii Europejskiej. Mescomp Technologies z Warszawy: koordynator projektu oraz partnerzy z Belgii, Włoch, Litwy, Polski oraz Niemiec. W efekcie realizacji projektu powstały materiały edukacyjne, które służą do nauki języka chińskiego oraz materiały informacyjne dotyczące specyfiki życia, kultury i prowadzenia biznesu w Chinach.

Projekt realizuje dwa cele: edukacyjny i biznesowy. W wymiarze edukacyjnym celem projektu jest popularyzacja specyfiki kulturowej i językowej Chin w Europie wśród dzieci, studentów, przedsiębiorców oraz turystów. W wymiarze biznesowym cele projektu koncentrują się na tworzeniu relacji biznesowych Europejczyków z Chinami. Materiały edukacyjne projektu są dostępne w wersji elektronicznej z wykorzystaniem asynchronicznego e-learningu oraz multimedialnej z wykorzystaniem micro learningu oraz mobile learningu. Oznacza to, że dostęp do materiałów edukacyjnych jest możliwy non stop, bez potrzeby uczestniczenia w lekcjach.

Głównymi produktami projektu Chinese4.eu są moduły języka chińskiego kierowane do czterech grup targetowych: Moduł „0”: podstawy języka chińskiego w obrazkach, Moduł „1”: children – przeznaczony dla dzieci, moduł „2” students – przeznaczony dla studentów, Moduł „3” business – przeznaczony dla przedsiębiorców oraz Moduł „4” – przeznaczony dla turystów.

[EN] The Project „Chinese for Europeans” addresses the needs resulting from bilateral relationships between EU and China. According to the Eurostat, each year the volume of import and export between the two partners is increasing. The number of European students and tourists visiting China is also growing systematically. The project will directly respond to the growing demand for educational materials concerning Chinese, in the form of profiled courses for entrepreneurs, tourists, students and children.

The Project results will comprise five modules containing materials at A1 level (according to the Common European Framework for Languages) and translated into 23 official EU languages.

The project "Chinese for Europeans" aims at: bringing the Chinese language and culture closer to the representatives of various age groups from all EU Member States; promoting the idea of Lifelong Learning; promoting the intercultural dialogue; implementing innovative methodologies and ICT tools in the field of Lifelong Learning; improving the linguistic and intercultural competences of the project end users.

Specific objectives of the project are: providing free and easily accessible educational materials for Europeans traveling to China for personal, professional, educational or tourist reasons; facilitating contacts between the citizens of EU Member States and Chinese immigrants; enhancing the motivation and learning capacity of Europeans to enable them to face the challenge of learning Chinese. "Chinese for Europeans” project web page is available at www.chinese4.eu.