W 2011 roku strategię Mescomp Technologies poszerzono o moduł społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR). Spółka skoncentrowała się na człowieku, rozpoczęła inwestycje w ludzi i środowisko.

Odpowiedzialność za działania biznesowe i ich wpływ na pracowników, klientów, na nasze otoczenie w miastach i na środowisko naturalne jest traktowana priorytetowo. Mescomp Technologies współpracuje ze społecznościami lokalnymi i organizacjami non-profit. Wychodzi naprzeciw potrzebom rodziny, seniorów i dzieci. Wspiera przedsięwzięcia budujące nowoczesną kulturę zarządzania.