10.08.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mescomp Technologies SA na dzień 23 września 2020 roku.