[PL] Projekt e-Bridge to finansowany ze środków Unii Europejskiej, bezpłatny, internetowy portal dla osób z Polski, Bułgarii, Rumunii i Słowacji, które chcą na stałe lub czasowo  przenieść się do jednego z 3 krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec lub Hiszpanii, ale nie znają lub znają słabo język obcy i realia nowego kraju zamieszkania. Rosnąca potrzeba otwartości i elastyczności w zakresie zmiany miejsca  pracy wymaga kompleksowych rozwiązań.  Portal dedykowany jest osobom w każdym wieku: studentom, osobom pracującym zawodowo, osobom na emeryturze.

Na platformie E-Bridge możesz skorzystać z:

  • kursów językowych języka Angielskiego, Niemieckiego i Hiszpańskiego (również na telefon komórkowy),
  • praktycznego poradnika z informacjami o Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii,
  • bycia członkiem prężnie rozwijającej się e-społeczności.

[EN] E-bridge to mobility, it is electronic bridge to more prospective future for people from Poland, Slovakia, Bulgaria and Romania. The objective of this project is promotion of mobility to UK, Germany and Spain. The growing need of flexibility, adaptability and openness to change profession and place of work (including the country) requires complex solutions. The project is focused on creating innovative ICT tools facilitating the process of lifelong learning and mobility. 
Mobility issues affect people of all ages: students, workers and elderly , retired people, so the target groups of “E-bridge to mobility” are large and diverse.

E-bridge offers:

  • education, we teach you English, German and Spanish languages,
  • practical information about UK, Germany and Spain,
  • membership in e-community.

"E-bridge to mobility” project web page is available at www.2mobility.eu.