[PL] Ebridge 2 to projekt przeznaczony dla uczniów szkół zawodowych, którzy planuję staż za granicą. Projekt adresowany jest do uczniów z Polski, Łotwy, Czech i Turcji, którzy zamierzają wyjechać do Portugalii lub Hiszpanii na staż, czy praktykę, a także do uczniów z Portugalii i Hiszpanii udających się na staż zawodowy do Polski, czy na Łotwę. Kluczowymi produktami projektu są cztery elementy:

  1. Kursy językowe hiszpańskiego, portugalskiego, polskiego i łotewskiego przygotowane w metodologii e-learning.
  2. Aplikacje mobilne dostępne w systemach Android oraz iOS
  3. Przewodniki kulturowe wspomagające proces nauczania
  4. Społeczność projektu uczestniczącą w ewaluacji produktów projektu i wzajemnie motywującą się do pracy

Produkty projektu dostępne są na stronie internetowej www.ebridge2.eu a korzystanie z nich jest całkowicie darmowe. Materiały do kursów są przygotowane na poziomie A1/A2 w taki sposób, aby uczeń nie znający języka w ogóle, z przyjemnością przyswoił wiedzą. Znajdują się więc w nich nie tylko materiały audio, dialogi i przydatne słownictwo w pracy i życiu codzienny, ale także materiały multimedialne i grafiki, przyjazne w procesie uczenia się.

Mescomp Technologies jako partner projektu Ebridge2 jest liderem technologicznym, odpowiedzialnym za przygotowanie i wdrożenie materiałów dydaktycznych w metodologii e-learning oraz mobile learning, a także autorem dostępnych narzędzi społecznościowych służących do komunikacji między użytkownikami projektu, oceny i komentowania materiałów dydaktycznych, jak również pomysłodawcą integracji systemu projektu  z zewnętrznymi portalami społecznościowymi, takimi jak Facebook.

[EN] EBridge 2 project is dedicated to vocational school students who plan an internship abroad. The project is addressed to students from Poland, Latvia, Czech Republic and Turkey, who intend to go to Portugal or Spain for an internship or practice. On the other side Ebridge 2 is addressed to students from Portugal and Spain who are going on to expand their professional experience in Poland or Latvia. The key products of the project are:

  1. e-Learning Portuguese, Polish, Latvian and Spanish language courses especially adapted to needs of VET students in mobility and additional linguistic supports.
  2. Mobile applications available on Android and iOS
  3. On line didactical and informative resources about cultural issues related with everyday life, culture and the labour environment in Spain, Portugal, Poland, Latvia, Czech Republic, and Turkey.
  4. A virtual Community oriented to the intercultural exchange and social learning, allowing the end users being active part in the learning by providing, updating and completing e-learning contents and informative resources2 

All products of Ebridge2 project are available on the website www.ebridge2.eu completely free. Materials for the courses are prepared at the level of A1/A2. The materials are intuitive and interactive. An user will find there not only audio, dialogues and useful vocabulary needed at work and daily life but a lot of multimedia and graphics-friendly materials which are very useful in the process of learning.

Mescomp Technologies as a project partner in Ebridge2 is the technological leader responsible for the preparation and implementation of teaching materials in the methodology of e-learning and mobile learning. Mescomp Technoogies prepared also for the project purposes social networking tools, used for communication between users of the project, which in example enable assessment and commenting under teaching materials. The project leader also implemented the integration of social network tools on Ebridge 2 website with Facebook.