Towards Euro 2012 with Polish and Ukrainian language - EuroLang 2012

[PL] Projekt EuroLang 2012” jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong Learning Programme Key Activite 2:LanguagesProjekt skierowany jest do uczestników, turystów i fanów piłki nożnej, którzy latem 2012 roku przyjadą  na  Mistrzostwa Europy w piłce nożnej do Polski i na Ukrainę. Głównym jego celem jest nauka podstaw języka polskiego i ukraińskiego oraz prezentacja specyfiki kulturowej tych krajów. Serwis internetowy projektu zawiera kursy języków polskiego i ukraińskiego przygotowane z myślą o kibicach, przewodniki językowo - kulturowe dotyczące Polski i Ukrainy. Każdy użytkownik ma możliwość pobrania na swój komputer plików MP3 z zarejestrowaną prawidłową wymową słów w języku polskim i ukraińskim.

Dzięki projektowi EuroLang zagraniczni kibice odwiedzający Polskę i Ukrainę nie tylko bez trudu trafią do hotelu, na stadion czy też do restauracji. Będą mieli również możliwość poznania kultury i piękna państw organizujących Euro 2012.  Treści składające się na projekt EuroLang 2012 zostały przetłumaczone na 25 języków, aby umożliwić  udział w projekcje wszystkim obywatelom Unii Europejskiej.

[EN] Project “Towards Euro 2012 with Polish and Ukrainian language - EuroLang 2012” is realized within the frames of the European Union Lifelong Learning Programme Key Activite 2:LanguagesThis project is addressed to participants, visitors and football fans coming to the European Football Championship, which will be hosted by Poland and Ukraine in the summer 2012.The aim of the project will be to develop comprehensive didactic materials related to Polish and Ukrainian languages and culture: on-line language courses and practical information guide tending to present their specific features. On the project web site the language courses of Polish and Ukrainian, created especially for football fans, culturally-linguistic guides to Poland and Ukraine were published. Each user can download mp3 files with recordings of correct pronunciation of words in Polish and Ukrainian.

Thanks to EuroLang 2012 project foreign football fans visiting Poland and Ukraine will not only be able to find easily: hotel, a stadium or a restaurant. They will also have an opportunity to get to know the culture, tradition and beauty of Euro 2012 hosting countries. The content of the project EuroLang2012 together with its web site were translated into 25 languages to give access to every European Union citizen.

„Euro Lang 2012” project web page is available at www.eurolang.2012.com