Działalność biznesowa Mescomp Technologies posiada sprecyzowane cele. Misję spółki wyznacza pięć założeń:

  • Zaufanie klienta zdobywa się poprzez zrozumienie jego potrzeb.
  • Najwyższa jakość produktów i usług to obowiązek spoczywający na każdym pracowniku spółki.
  • Ochrona zdrowia. Mescomp Technologies tworzy produkty i usługi, które służą bezpieczeństwu i zdrowiu człowieka.
  • Innowacyjność. Mescomp Technologies jest liderem rozwiązań hi-tech.
  • Działania CSR. Mescomp Technologies dzieli się rozwiązaniami, które służą ludziom i planecie.