W projektach międzynarodowych spółka pełni funkcję partnera technologicznego i odpowiada za przygotowanie, wdrożenie oraz obsługę systemów informatycznych. Jak dotąd spółka uczestniczyła w 5 projektach: Eurolang 2012, E-bridge to mobility, E-bridge 2, Chinese for Europeans oraz Chinese for Business. W dwóch ostatnich pełniła funkcję koordynatora.

Mescomp Technologies specjalizuje się w platformach do nauczania zdalnego z wykorzystaniem asynchronicznego e-learningu. Spółka prowadzi także specjalistyczne działania związane z ewaluacją systemów oraz wielojęzycznego i zróżnicowanego kontentu. Celem tych działań jest realizacja polityki jakości oraz doskonalenie procesów zarządzania informacjami. W wymiarze operacyjnym cele są realizowane poprzez monitoring kluczowych funkcjonalności systemów, raportowanie błędów i realizację nowych funkcjonalności. Należy podkreślić, że ewaluacje obejmują nie tylko zagadnienia technologiczne, ale też funkcjonalne, kontentowe i społeczne, przedmiotem zaś badań są zarówno systemy internetowe, jak i mobilne.