JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z Regulaminem Sklepu zawierającym informacje dotyczące składania i realizacji zamówień, kosztów przesyłki, reklamacji, zwrotów oraz warunków gwarancji na sprzedawane produkty.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu Sklepu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawy o sprzedazy konsumenckiej.  

  1. Wyszukać w sklepie produkt i kliknąć „dodaj do koszyka”
  2. Jeśli produkt występuje w kilku kolorach należy wybrać konkretny kolor, kliknąć „dodaj do koszyka a następnie „złóż zamówienie”
  3. Na zestawieniu zawierającym wybrany produkt w okienku „ilość” istnieje możliwość dokonania zmian dotyczących ilości zamawianego produktu. Po wpisaniu odpowiedniej ilość należy kliknąć „przelicz zawartość”. Program przeliczy wartość zamówienia.
  4. Dodanie następnych produktów odbywa się po wybraniu „kontynuuj zakupy” oraz powtórzeniu czynności opisanych w punktach: 1- 3.
  5. Po wybraniu wszystkich produktów należy wybrać sposób płatności:przelew lub za pobraniem, a następnie kliknąć „złóż zamówienie”
  6. Logowanie w systemie poprzez wybór jednej z trzech możliwości:bez zakładania konta, z założeniem konta, gdy konto jest założone
  7. Złożenie zamówienia poprzez wybranie „wyślij zamówienie”
  8. Na każdym etapie składania zamówienia (punkty : 1-7) istnieje możliwość dokonania zmian wybranych produktów (usunięcie, zmiana ilości, dodanie nowych) poprzez wybór „zmień zamówienie”.
  9. Po zakończeniu procesu złożenia zamówienia na ekranie komputera pojawi się informacja o przyjęciu złożonego zamówienia .