REGULAMIN SKLEPU 

INFORMACJE OGÓLNE 

Sklep internetowy, działający pod adresem mescomp.pl jest prowadzony przez firmę Mescomp Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Meksykańska 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000034023; NIP: 526-23-73-704; REGON: 016128288.
Konto bankowe: BRE BANK S.A. nr konta: 93 1140 1010 0000 5384 3500 1001.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej : mescomp.pl.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Kupujący zapoznał się z powyższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Realizacja ma miejsce od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. 
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru. Nie będą realizowane zamówienia wzbudzające wątpliwości, z nieprawidłowo wypełnionym formularzem oraz zamówienia niepotwierdzone. 
 5. Złożenie zamówienia polega na wybraniu towarów znajdujących się w asortymencie sklepu, wybraniu formy płatności, oraz podaniu numeru NIP w przypadku gdy Zamawiający wyraża wolę otrzymania faktury VAT (Zamawiający upoważnia Sklep do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy).
 6. Zamówienia na towary można składać za pomocą koszyka zamówień, rejestrując się w sklepie jako Klient (Użytkownik) lub nie rejestrując się, wybierając opcje jednorazowego zakupu. 
 7. Po zarejestrowaniu się przez Zamawiającego jako Klient (Użytkownik) i złożeniu zamówienia, Sklep wysyła mailem informację o przyjęciu zamówienia. Zamawiający po otrzymaniu maila potwierdza złożone przez siebie zamówienie.  
 8. Z chwilą potwierdzenia mailem przez Zamawiającego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sklepem.
 9. Potwierdzone zamówienie nie może być anulowane.
 10. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia Zamawiający nie potwierdzi mailem zamówienia, wówczas zamówienie zostanie odrzucone.    
 11. Jeżeli w przypadku wyboru formy płatności przelewem, należna kwota nie wpłynie na konto Sklepu w terminie 3 dni roboczych od daty potwierdzenia złożonego zamówienia, wówczas zostanie ono anulowane.
 12. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich napływania.
 13. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia itp).
 14. W przypadku braku produktów u producenta Sklep poinformuje Zamawiającego mailem na adres przez niego podany.
 15. W przypadku sprzedaży promocyjnej, przeznaczona ilość towaru do sprzedaży może być ograniczona i w związku z tym realizacja potwierdzonych zamówień następować będzie według kolejności ich napływania, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.   
 16. Zamówiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Zamawiającego.

CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów dostępnych w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 2. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu.
 5. W przypadku, gdy zamówiony produkt jest aktualnie niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, Sklep zastrzega sobie prawo do korekty ceny produktu. Dostarczenie towaru na nowych warunkach zostanie zrealizowane tylko w przypadku wyrażenia zgody i jego potwierdzenia przez Zamawiającego.

KOSZTY DOSTAWY

 1. Zamawiający posiada prawo wyboru formy płatności.
 2. Koszty dostawy są uzależnione od sposobu płatności i wagi towaru.
 3. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą:
  - ceny zakupu towarów 
  - kosztów dostawy (płatność: przelewem lub za pobraniem)
 4. Przy składaniu zamówienia z opcją odbioru osobistego, wydanie towaru z magazynu przy ul. Meksykańskiej 6/102 w Warszawie będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny odbioru. 
 5. Płatność przelewem należy dokonać na konto BRE BANK SA nr : 93 1140 1010 0000 5384 3500 1001 z dopiskiem ”tytułem Zamówienia nr ........”.
  Przy płatności za pobraniem – płatność gotówką listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze towaru. 

Przedpłata na konto – kurier Fedex – 12,50 zł brutto*
Przesyłka za pobraniem – kurier Fedex – 22 zł brutto*
Odbiór osobisty (płatność gotówką) – 0,00 zł – biuro przy ul. Meksykańskiej 6/102 w Warszawie

*Powyższe ceny dotyczą przesyłek realizowanych na terenie Polski.
W przypadku wysyłki towaru poza granice Polski, cena uzależniona jest od wagi towaru oraz kraju do którego wysyłana jest przesyłka.

CZAS REALIZACJI DOSTAWY

 1. Czas realizacji dostawy jest to czas, który upływa: 
  - od daty potwierdzenia zamówienia mailem przez Zamawiającego, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem
  - od daty wpływu na konto Sklepu Mescomp należnej kwoty, w przypadku wyboru przez Zamawiającego formy płatności przelewem do daty wysłania paczki przez Sklep.
 2. Wysyłka będzie doręczona przez firmę kurierską FedEx.
 3. W przypadku płatności przelewem, czas realizacji zamówienia nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od daty wpływu zapłaty na rachunek Sklepu.
 4. W przypadku płatności za pobraniem czas realizacji zamówienia nastąpi w ciągu trzech do siedmiu dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego.
 5. W przypadku produktów aktualnie niedostępnych, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu do kilkunastu dni. Zamawiający zostanie poinformowany przez Sklep o przybliżonym czasie realizacji zamówienia.  
 6. Zamówiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Zamawiającego.   
 7. W przypadku nieudanych prób doręczenia zamówionego towaru (nieodebrane awizo pozostawione przez kuriera) towar zostanie zwrócony do Sklepu. Ponowne doręczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu przez Zamawiającego kosztów wynikających ze zwrotu towaru .

REKLAMACJE, GWARANCJA, RĘKOJMIA

 1. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym mescomp.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu. Naprawy gwarancyjne są realizowane przez Autoryzowane Zakłady Serwisowe.
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność w przypadku ujawnienia się niezgodności towaru z umową. W razie zaistnienia niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacyjnym, paragonem fiskalnym lub fakturą VAT należy odesłać na adres Sklepu. 
 3. Sklep  jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub przyczyny tych wad, które istniały w chwili wydania Towaru kupującemu.
 4. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru sprzedanego , domniemywa się że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru  kupującemu.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, kupujący może żądać odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru lub obniżenia jego ceny, chyba że sklep po uprzednim sprawdzeniu zasadności reklamacji, niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki) i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie poprzez naprawę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już raz wymieniona lub naprawiana przez sklep albo sklep nie wywiązał się z obowiązku wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady poprzez naprawę (brak możliwości naprawy lub wymiany Towaru).
 6. Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia zakupionego towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy produkt bądź zwrotu kwoty równej cenie zakupionego towaru.
 7. Zgodnie z art.8 ust. 1 "Ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej" oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. nr 141 poz.1176), zwrot  kwoty równej cenie zakupionego towaru jest możliwy tylko w przypadkach gdy:
  - naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów
  - sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową lub nie naprawił w odpowiednim czasie
  - wymiana lub naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności.
 8. Podstawą reklamacji zakupionego towaru lub jego zwrotu jako niezgodnego z umową nie mogą być różnice w wyglądzie produktu, wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Zamawiającego (np. kolor, proporcje, itp.).
 9. W przypadku, gdy towar jest uszkodzony Sklep zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych (np. z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt lub zwrot kwoty równej cenie zakupionego towaru.
 10. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu tzn. paragon fiskalny lub fakturę VAT oraz wypełniony Formularz Reklamacyjny.  
 11. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru. O fakcie przyjęcia lub odrzucenia reklamacji Sklep poinformuje Zamawiającego. 
 12. W przypadku zwrotu uszkodzonego towaru lub z tytułu niezgodności z umową, po uznaniu reklamacji, Sklep zobowiązuje się do zwrotu kwoty równej cenie zakupionego towaru przelewem, na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.
 13. Zwrot należnej kwoty nastąpi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji przez Sklep.

ZWROTY

 1. Zgodnie z "Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta" (Dz.U. poz. 827), Zamawiający może zrezygnować, w drodze odstąpienia od umowy, z towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia) w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 
 2. Zamawiający  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w szczególności towar nie powinien być uszkodzony, ani niezdatny do użytku.
 3. W przypadku zwrotu towaru nie może on nosić śladów używania przekraczających skutki zwykłego zarządu, a w szczególności: 
  a) towar nie może być uszkodzony mechanicznie (w szczególności: zalanie, obtłuczenie, pęknięcie, zarysowanie)
  b) towar nie może posiadać zniszczonej obudowy (w szczególności: nie może być zabrudzona, nie mogą być usunięte plomby, znaki firmowe producenta, numery seryjne)
  c) nie może dojść do stwierdzenia braków w dokumentacji (brak instrukcji lub/i gwarancji) ani jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym i/lub funkcjonalnym
  d) towar nie może posiadać uszkodzeń, naruszeń lub wad innych niż wskazane w pkt. a) - c) powyżej, powodujących nieprawidłowe działanie towaru, a nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Sklepu lub producenta towaru 
 4. Towar zwracany w szczególności powinien zawierać:
  a) kompletny produkt spakowany w sposób należyty wraz z umieszczonymi wszystkimi elementami zabezpieczającymi, np foliami zabezpieczającymi wyświetlacze, pokrywy i inne elementy standardowo zabezpieczane foliami, elementami mocującymi, przewodami
  b) komplet elementów i części zapasowych dołączonych do produktu np. baterie, przewody, zasilacze, spakowane w należyty sposób, posiadające oznaczenia firmowe
  c) wszystkie dokumenty sprzedaży (komplet instrukcji, gwarancje)
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.
 6. Towar podlegający zwrotowi będzie dostarczony nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 
 7. Sklep zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez  Zamawiającego płatności przelewem na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego , w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku korzystania przez Zamawiającego  z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru,  zamawiający  jest zobowiązany zwrócić ten towar, a sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia przez Sklep internetowy mescomp.pl z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci internetowej) lub nieterminowgo dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską FedEx, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Zamawiającego bez jego wiedzy.
 3. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest wystawiony(a) przez Sklep paragon fiskalny lub faktura VAT.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie: 
  - obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego,
  - Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
  - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883)
 5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu Sklepu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawy o sprzedaży konsumenckiej.

 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

 1. Sklep internetowy mescomp.pl gwarantuje swoim Klientom ochronę danych osobowych. Dane Zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży, oraz przesyłania materiałów reklamowych. 
 2. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.
 3. Logując się na stronie internetowej mescomp.pl i składając zamówienie Klient każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych podanie danych przez Klienta jest dobrowolne. Ponadto każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Mescomp Technologies S.A w celu realizacji usług świadczonych przez Mescomp Technologies S.A zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem, takich jak utworzenie indywidulanego Konta, zamawianie produktów.
 6. Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego Konta, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż:
  - do czasu usunięcia Konta lub
  - rozpatrzenia reklamacji  lub
  - przedawnienia roszczeń.
 7. Dodatkowo w celu realizacji usług zamówionych zgodnie z Regulaminem dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do osób trzecich realizujących dostawę zamówień np. firm kurierskich, a także do podmiotów współpracujących z Mescomp Technologies S.A np. firm realizujących magazynowanie oraz przygotowanie do wysyłki produktów.
  Zakres przetwarzanych danych osobowych:
  - imię i nazwisko,
  - adres zamieszkania,
  - adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
  - adres e-mail,
  - numer telefonu.
 8. Każdy klient ma prawo do żądania usunięcia Swoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:
  - Jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
  - nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane
  - nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofał zgodę lub wniósł sprzeciw).